en vi

Đặt chỗ

ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN

Vui lòng điền thông tin của bạn và nhấn “Đặt chỗ”. Hệ thống sẽ xứ lý yêu cầu đặt chỗ của bạn miễn phí.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trao đổi với nhân viên của chúng tôi, vui lòng gọi
+84 (0)93 887 45 69

Cám ơn và hẹn gặp lại!

Thông tin của bạn

Thông tin đặt chỗ

 

Thông tin bạn đã nhập :

PLEASE NOTE: Glow Skybar operates a smart casual dress code with no flip-flops, shorts or singlets allowed. Right of Admission Reserved - Strictly over 18’s ONLY. Please bring a valid ID with you to present to our security if required.

Gửi yêu cầu
Show preview submit form